• PL
 • EN
 • increase
 • decrease

OFERTA

NanoStal gwarantuje wysoką jakość usług w zakresie:

 • Ekspertyz i badań materiałowych

  Wykonujemy ekspertyzy w zakresie ustalenia przyczyn zniszczeń i awarii części maszyn, narzędzi oraz konstrukcji stalowych. 

  Nasza firma posiada zespół ekspertów mających bogate doświadczenie w zakresie badań materiałowych. Wykonujemy  badania materiałów metalicznych z zakresu:

  • oceny prawidłowości przeprowadzonej obróbki cieplnej,

  • właściwości mechanicznych i tribologicznych,

  • mikrostruktury,

  • odporności korozyjnej.

 • Konsultacji eksperckich

  Udzielamy konsultacji eksperckich dla wszystkich zainteresowanych ulepszeniem procesów obróbki cieplnej stali, projektowaniem stali oraz produkcją gotowych wyrobów.

  Oferujemy sprzedaż opracowanych technologii w postaci licencji lub patentów.

  Oferujemy usługę projektowania stali pod kątem składu chemicznego, budowy fazowej i mikrostruktury w celu uzyskania wymaganych właściwości.


 • Projektowania obróbki cieplnej

  Oferujemy kompleksowe usługi projektowania konwencjonalnych i nowoczesnych obróbek cieplnych stali (m. in. ulepszanie cieplne, hartowanie izotermiczne, obróbki typu DP, TRIP, Q-P, itp.). Dopasujemy technologie obróbki cieplnej tak, aby jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania.

  Specjalizujemy się w procesach objętościowego hartowania izotermicznego oraz ciągłego, a także w powierzchniowych obróbkach cieplno-chemicznych nawęglania i azotowania. Dzięki świetnie wyposażonemu laboratorium i doświadczonemu zespołowi oferujemy optymalizację rozwiązań. 

  W swojej pracy opieramy się na samodzielnie prowadzonych badaniach naukowych wykorzystując:

  • symulacje komputerowe,

  • badania dylatometryczne,

  • obserwacje mikroskopowe (mikroskopy świetlne oraz elektronowe SEM, TEM),

  • analizę składu fazowego XRD,

  • oraz szereg badań właściwości mechanicznych i użytkowych.

PRACOWNIA BADAWCZA

Wykorzystując nowoczesną aparaturę prowadzimy badania zarówno dla przemysłu jak i nauki.
Urządzenia, na których wykonujemy badania, pozwalają na:

 • Badania mikrostruktury stali:

  • - mikroskopia świetlna (LM),
  • - skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM),
  • - transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM),
  • - mikroanaliza (EDS).
 • Wyznaczenie właściwości mechanicznych i użytkowych:

  • - właściwości tribologiczne,
  • - próba udarności,
  • - próba twardości,
  • - statyczna próba rozciągania,
  • - odporność na kruche pękanie KIc.