• PL
  • EN
  • increase
  • decrease

NanoStal Sp. z o.o.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki zapytanie ofertowe nr 3 (pdf).


Zapytanie ofertowe nr 3. z dnia 20.07.2016 r.

 
Dotyczy: „Wykonania próbek do badań oraz przeprowadzenia badań wytrzymałości zmęczeniowej.” 

Zapytanie ofertowe 3 (pdf)

 


 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki zapytanie ofertowe nr 2 (pdf).

 


 

Zapytanie ofertowe nr 2. z dnia 20.07.2016r.

 
Dotyczy: „Wykonania próbek oraz badań statycznej próby rozciągania i udarności” 

Zapytanie ofertowe 2 (pdf)

 


 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki zapytanie ofertowe nr 1 (pdf).


Zapytanie ofertowe nr 1. z dnia 15.07.2016r.

Dotyczy: "Wykonania wytopów stali o zaprojektowanych przez Zleceniodawcę składach chemicznych, ich ujednorodnienie (wyżarzenie) i przekucie".

Zapytanie ofertowe 1 (pdf)