• PL
  • EN
  • increase
  • decrease

Nano4Gears

Tytuł projektu:

„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych."

Cel projektu:

Zasadniczym celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie 2 prototypowych planetarnych przekładni zębatych zespołów napędowych przenośników o unikatowych cechach predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, ze względu na temperaturę i zanieczyszczenia abrazyjne. Dla osiągnięcia powyższego celu zostanie opracowana nowa, innowacyjna i ekologiczna technologia wytwarzania kluczowych elementów przekładni, polegająca na uzyskaniu warstwy hybrydowej poprzez połączenie procesów nawęglania próżniowego i nanostrukturyzacji stali oraz nowoczesnej metody osadzania cienkich powłok na powierzchni elementów uzębionych.

Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent:
NanoStal Sp. z o. o.
Wartość projektu: 11 621 024,62 zł
Udział Unii Europejskiej: 8 588 735,91 zł
Okres realizacji: 2016-2020 r.

Osoba do kontaktów w sprawie projektu:
Adam Gołaszewski 
tel. kom.: 885 683 333
e-mail: adam.golaszewski@nanostal.com

Siedziba:
ul. Mała 18
25-012 Kielce

e-mail: biuro@nanostal.com

PLIK INFORMACYJNY