• PL
 • EN
 • increase
 • decrease

SPÓŁKA

„NanoStal Sp. z o.o.” została powołana w czerwcu 2015 roku. Jej głównym celem jest rozwijanie i wdrażanie do przemysłu nowoczesnych technologii nanostrukturyzacji stali.

NanoStal koncentruje się na rozwoju i promocji innowacyjnych obróbek cieplnych niezbędnych w nowoczesnym przemyśle metalurgicznym.

Spółkę tworzą:

 • Naukowcy Wydziału Inżynierii Materiałowej PW,

 • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej - reprezentujący Politechnikę Warszawską.

DZIAŁALNOŚĆ

NanoStal Sp. z o.o. dostarcza nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie innowacyjnej obróbki cieplnej stali. Tego rodzaju technologie prowadzą do wytworzenia specjalnego rodzaju struktury nanokrystalicznej, jakim jest struktura nanobainityczna, umożliwiająca osiągnięcie optymalnego kompromisu pomiędzy dużą wytrzymałością i plastycznością materiału. Materiał o tak unikatowych właściwościach może z powodzeniem zastąpić tradycyjnie obrobioną stal, wykorzystywaną w zastosowaniach przemysłowych, takich jak: elementy łącznikowe dużych konstrukcji stalowych w budownictwie lub infrastrukturze kolejowej i drogowej (np. szkielety hal, wiadukty kolejowe), wyspecjalizowane elementy składowe silników i maszyn, a także urządzeń (np. silniki samochodowe, maszyny górnicze) ponadto w przemyśle zbrojeniowym.

PARTNERZY

Dotychczas mieliśmy przyjemność podjąć współpracę z:

ZESPÓŁ NanoStal

Zespół badawczy spółki NanoStal tworzy grupa młodych, wykwalifikowanych i ambitnych inżynierów. Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę na temat obróbki cieplnej stali, zarówno metodami konwencjonalnymi, jak i innowacyjnymi (hartowanie izotermiczne, obróbki typu DP, TRIP, Q-P itp.).

 • Adam Gołaszewski

  Prezes Zarządu

  więcej >>

  Magister inżynier. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Otworzył przewód doktorski "Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stali w wyniku przemiany bainitycznej po wygrzewaniu w zakresie dwufazowym"

  Specjalista w zakresie transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz badań dylatometrycznych.

 • Szymon Marciniak

  mgr inż.

  więcej >>

  Magister Inżynier. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Otworzył przewód doktorski „Kształtowanie struktury nanokrystalicznej w stali X37CrMoV5-1 za pomocą przemian fazowych”

  Specjalista w zakresie badań dylatometrycznych oraz obróbek cieplnych stali.

 • Emilia Skołek

  dr inż.

  więcej >>

 • Kamil Wasiluk

  mgr inż.

  więcej >>

  Magister inżynier. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Otworzył przewód doktorski "Wytwarzanie gradientowych struktur nanokrystalicznych w stalach nawęglanych metodą obróbki cieplnej"

  Specjalista w zakresie przemian fazowych w stalach oraz badań dylatometrycznych.

 • Krzysztof Wasiak

  mgr inż.

  więcej >>

 • Wiesław Świątnicki

  dr hab. inż. prof. PW

  więcej >>