• PL
  • EN
  • increase
  • decrease

HardNanoSteel

Tytuł projektu:

„Innowacyjna technologia łącząca proces nanostrukturyzacji stali za pomocą obróbki cieplnej z technikami inżynierii powierzchni"

Akronim:

HardNanoSteel

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie w skali przemysłowej innowacyjnej technologii łączącej techniki inżynierii powierzchni, takie jak azotowanie i nawęglanie z nanostrukturyzacją stali za pomocą obróbki cieplnej. Technologia nanostrukturyzacji pozwala wytworzyć mikrostrukturę zbudowaną z nanobainitu lub mieszaniny bainitu i martenzytu ze stabilnym austenitem, dzięki czemu uzyskuje się bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe przy zachowaniu wysokiej plastyczności. Umożliwia również poprawę wytrzymałości zmęczeniowej, odporności na zużycie przez tarcie i zmniejsza odkształcenia hartownicze. Duża zawartość austenitu nie pozwala jednak uzyskać wysokiej twardości, koniecznej w wielu aplikacjach. Perspektywiczne stają się więc metody inżynierii powierzchni, w szczególności procesy wytwarzania warstw dyfuzyjnych, np. azotowanych czy nawęglanych. Ich bezpośrednie zaimplementowanie z procesów konwencjonalnych do struktur ultradrobnoziarnistych z austenitem nie jest jednak możliwe. Występuje bowiem problem ograniczonej stabilności termicznej nanostruktury przy azotowaniu oraz różnic w kinetyce i temperaturach przemian fazowych w rdzeniu i nawęglonej warstwie. W projekcie podjęte zostaną prace nad połączeniem struktury nanokrystalicznej z uszlachetnioną powierzchnią tak, by wytworzyć elementy prototypowe o znacznie lepszych właściwościach niż po obróbkach konwencjonalnych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent:
NanoStal Sp. z o. o.
Wartość projektu: 3 715 547,06 zł
Udział Unii Europejskiej: 3 253 357,35 zł
Okres realizacji: 2021-2023 r.

Osoba do kontaktów w sprawie projektu:
Adam Gołaszewski
e-mail: adam.golaszewski@nanostal.com